wrz
03
2021

KORUZA

Usługi:

  • Inżynieria elektroniczna
  • Inżynieria oprogramowania
  • Inżynieria mechaniczna
  • Produkcja serii średniej wielkości
  • Testy eksperymentalne do zastosowań naukowych

Innowacyjny otwarty sprzętowy system komunikacji bezprzewodowej typu open source, wykorzystujący nowe, niedrogie podejście do projektowania systemów sieci optycznych w wolnej przestrzeni, umożliwiający łączność między budynkami za pomocą wysoce skolimowanej wiązki światła podczerwonego o przepustowości 1 Gb/s lub 10 Gb/s na odległość do 150 metrów, umożliwiając organiczny oddolny wzrost sieci o dużej przepustowości. Wersja Pro do użytku profesjonalnego jest już dostępna na zamówienie.

KORUZA Studium wykonalności jest współfinansowane przez SME Instrument Faza 1

Krótki opis operacji

Ponieważ istniejące bezprzewodowe i światłowodowe rozwiązania dostępu do Internetu w ostatnich latach wyprzedzają potrzeby użytkowników i wymagania przemysłowe, opracowaliśmy KORUZA, Bezprzewodowy System Komunikacji Optycznej dla Środowisk Miejskich.

KORUZA to nielicencjonowany, optyczny system bezprzewodowego dostępu do Internetu na wolnej przestrzeni, który jest 10 razy tańszy w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami światłowodowymi. Nasz produkt oferuje prędkości zbliżone do światłowodów (1 Gbps lub 10 Gbps), a jednocześnie jest odporny na wnioskowanie elektromagnetyczne, co jest wadą obserwowaną w obecnych technologiach bezprzewodowych. KORUZA wykorzystuje bezpieczną dla oczu skolimowaną wiązkę światła podczerwonego, aby bezpiecznie przesyłać dane z punktu do punktu w powietrzu, przy użyciu dwóch jednostek typu end-to-end do ustanowienia łącza.

Projekt został sklasyfikowany jako S4 – Inteligentne miasta i społeczności. KORUZA umożliwia budowanie opłacalnych sieci nowej generacji z ultraszybkimi połączeniami nawiązywanymi między gospodarstwami domowymi i firmami w środowisku miejskim. System nadaje się również do alternatywnej infrastruktury miejskiej dla dostępu do Internetu w inteligentnych miastach (np. w ramach infrastruktury oświetlenia miejskiego) oraz do łączności w inteligentnym transporcie i logistyce (np. komunikacja między dźwigami, pociągami itp.). KORUZA to infrastruktura telekomunikacyjna, która odpowiada na wszystkie wymagania inteligentnych środowisk i będzie odpowiednia również dla przyszłych sieci 5G, w których urządzenia i usługi będą oparte o IoT, cloud computing oraz wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość.

Cele operacyjne

Naszym celem jest rozwój i komercjalizacja KORUZA jako niedrogiego bezprzewodowego systemu komunikacji optycznej dla dostępu ostatniej mili i nadchodzących sieci 5G, a także technologii gotowej do integracji z innymi systemami (np. do komunikacji podwodnej, komunikacji kwantowej, łączności z oświetleniem miejskim itp. ). Dzięki temu projektowi przyczyniamy się do europejskiej agendy cyfrowej i umożliwiamy rozwój różnorodnych aplikacji dla 5G, które będą wspierane przez technologię KORUZA FSO.

Wsparcie finansowe

Inwestycja jest współfinansowana przez Republikę Słowenii (20%) oraz Unię Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (80%) w łącznej kwocie 35.000 euro. www.eu-skladi.si

Izdelava študije izvedljivosti je sofinancirana preko javnega razpisa »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 1«

Kratek opisujący działanie

Ker obstoječe brezžične in optične rešitve za dostopanje do spleta v zadnjih letih zaostajajo za industrijskim povpraševanjem in ne sledijo potrebam uporabnikov, smo razvili KORUZO, Brezžičnistém úko úmerični za

KORUZA je prosto-zraźny system optykotyczny za dostop do internetu, ki je 10-krat cenejši od standardnih optičnih rešitev in za namestitev katerega niso potrebna posebna dovoljenja in licence. Omogoča visoke hitrosti prenosa podatkov – 1 Gbps w 10 Gbps – istočasno pa je imun na elektromagnetno interfernco, kar sicer predstavlja veliko slabost in omejitev obstoječih brezžičnih radih tehnologij. KORUZA omogoča vzpostavitev povezave in varen prenos podatkov po zraku, od točke do točke, med dvema enotama s pomočjo očesu varnega usmerjenega infrardečega svetlobnega žarka.

Projekt se uvršča v prednostno področje S4 – Pametna mesta in skupnosti. S KORUZO lahko že danes gradimo cenovno ugodna omrežja naslednje generacije z vzpostavljanjem ultra-hitrih brezžičnih povezav med gospodinjstvi in ​​podjetji v urbanih okolij. Prav tako je sistem primeren za izgradnjo alternativne urbane infrastrukture za dostopanje do spleta v pametnih mestih (npr. na mestnih svetilkah) in za povezljivost v pametnem transportu in logistiki (npr. za komunikacijo med žerjavi itd.). KORUZA predstavlja infrastruktury telekomunikacji, ki odgovarja na vse zahteve sodobnih aplikaciji v pametnih okoljih in bo primeren tudi za gradnjo prihajajočih 5G omrežij, ki bodo odgovarjala na potrebe prihajajočih na potrebe prihajajočih

Cel i cel operacji

Naszym celem jest rozwój i komercjalizacja KORUZO jako ekonomicznego bezprzewodowego systemu optycznego dla sieci szerokopasmowych i nadchodzących sieci 5G oraz jako bezprzewodowej technologii optycznej do integracji z różnymi systemami (np. komunikacja podwodna, komunikacja kwantowa, łączność w oświetleniu miejskim itp. ) oraz przyczynienie się do realizacji europejskiej agendy cyfrowej oraz umożliwienie rozwoju szeregu aplikacji 5G, które będą wspierane przez technologię FSO KORUZA.

Wsparcie finansowe

Inwestycja jest współfinansowana przez Republikę Słowenii (20%) oraz Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80%) w łącznej kwocie 35 000 EUR. www.eu-skladi.si